SỢI DỆT

SẢN PHẨM DỆT SỢI

thông tin liên hệ
MS. HƯƠNG
Giám Đốc - 0918557982

VẢI BỐ

Vải bố màu kem dày
Vải bố màu kem dày
Vải bố màu kem mỏng
Vải bố màu kem mỏng
Vải bố trắng
Vải bố trắng
Vải bố
Vải bố
Vải bố
Vải bố
Vải bố
Vải bố
Vải bố
Vải bố
Vải bố
Vải bố